Politica de confidențialitate

 

Wonderwall.ro vă respectă confidențialitatea conform tuturor legilor și reglementărilor aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) UE 2016/670.

Politica prezentă împreună cu termenii și condițiile prezentului website, precum și alte documente la care face referire conținutul acestei politici, are scop să îți ofere informații concrete cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm când și modalitățile noastre de prelucrare.

Cine suntem noi?

Datele de identificare ale companiei care administrează website-ul www.wonderwall.ro sunt următoarele:

Operatorul de date este S.C. Evo Prime S.R.L., o societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul social în Bacău, Str. Nordului, înregistrat la Registrul Comerțului Bacău sub numărul de înregistrare: J/04/1389/2006 și Codul unic de înregistrare (CUI): 19046297, denumită în continuare Wonderwall.

 

Ce tip de date cu caracter personal prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri?

Societatea va colecta prin intermediul website-ului anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau informații care pot duce la identificarea unor persoane fizice, informații care sunt furnizate de către utilizatorii website-ului web în mod direct (ex: nume, prenume, email, număr telefon) sau indirect (ex: IP).

Totodată te informăm că Wonderwall are în portofoliul său clienți persoane juridice. Eventualele date personale prelucrate în vederea desfășurării activității sunt reprezentate, după caz, de datele reprezentantului societății, al împuternicitului acestuia, precum și ale personalului din cadrul acestor entități însărcinate cu îmbunătățirea strategiilor și proceselor de promovare ale acestor clienți. Prelucrarea acestor date are temei contractual, nefiind necesar, conform regulamentului, exprimarea unui consimțământ expres în acest sens. Pot exista și situații când persoanele vizate sunt persoane fizice, neavând legătură cu vreo persoană juridică, destinatară a serviciilor Wonderwall.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea, după cum urmează:

Utilizarea cookie-urilor pe Wonderwall.ro

 

În momentul vizitării website-ului nostru web se utilizează cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic ce pot identifica utilizatorul (de ex: identificarea sistemului de operare, adresa IP, tipul de browser folosit etc.)

Prin utilizarea cookie-urilor te ajutăm să ai parte de o experiență de navigare optimă și, de asemenea, în scopuri de publicitate vă putem oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor tale. În măsura în care ți-ai exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a-ți oferi experiență personalizată și relevantă de navigare pe website-ul nostru și pentru a înțelege mai bine modul în care interacționezi cu conținutul nostru publicitar. Practic vom putea să afișăm reclame prin remarketing și pe alte platforme, în zone unde oricum sunt afișate reclame în mod normal.

Pentru mai multe informații despre cookie-uri poți consulta pagina noastră privind cookie-urile.

 

Răspunsul la formulare de contact, newsletter, comentarii, solicitări sau reclamații

 

Wonderwall va prelucra datele tale cu caracter personal menționate în formulare (nume, prenume, email, nr. telefon sau alte informații și detalii pe care ni le furnizați) pentru a-ți putea răspunde la întrebări, reclamații, solicitări, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactezi.

Scopul este posibilitatea de a-ți putea oferi răspunsuri la cereri de oferte, reclamații, întrebări sau solicitări sau alte mesaje.

Prelucrarea are la bază un interes legitim, permițându-ne să oferim răspunsuri la întrebări, reclamații, mesaje etc.

 

Comunicări de marketing direct/email marketing

 

Ne rezervăm dreptul de a-ți prelucra datele cu caracter personal pentru a te putea informa despre produsele, serviciile, articolele și evenimentele noastre, oferte promoționale și buletine informative. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct, având consimțământul tău cu care ai fost de acord în completarea formularelor prin care ne transmiți aceste date.

Vom prelucra datele personale în vederea stabilirii de raporturi contractuale în urma exprimării în mod voluntar a dorinței de a primi o ofertă sau alte detalii despre Wonderwall.

Serviciile contractuale sunt reprezentate de prestarea către societate a administrării și gestionării conturilor și campaniilor tale de marketing pe internet. În acest scop vom utiliza datele pe care le vei completa în secțiunile cu formulare.

 

Cui divulgăm datele tale cu caracter personal?

 

Pentru a ne atinge scopurile descrise mai sus, Wonderwall poate utiliza serviciile unor parteneri externi. Unii parteneri au calitatea de persoane împuternicite, precum servicii IT și Găzduire Web, societățile contractate pentru externalizarea serviciilor juridice, contabilitate, programare, reparare PC-uri, facturare, servicii de consultanță, asistență și reprezentare, și sunt activi în industria IT, care își desfășoară activitatea comercială în România sau străinătate, iar acestora le pot fi furnizate datele tale cu caracter personal pentru a putea fi furnizate în limitele obligațiilor pe care le-au asumat față de societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime strict necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele în niciun alt scop.

Unii terți care nu intenționează să prelucreze date pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu societatea: societăți de întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competente în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicita Societății sa furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urma. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Agenția Națională de Administrare Fiscala; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instante de judecata, societăți de avocatura; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferata (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi pune la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: autorități publice, auditori sau instituții competente în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități sau instituții pot fi Agenția Națională de Administrare Fiscală sau alte entități sau persoane precum instanțe de judecată, societăți de avocatură, terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată în totalitate sau parțial, iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:

În scopul navigării pe website și în scopuri la utilizarea cookies, putem transmite date către furnizorii de servicii de analiză și motoare de căutare: Google Analytics (politică de confidențialitate), Facebook (politică de confidențialitate).

Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor și a altor mesaje de la tine, putem distribui datele tale către furnizorii noștri de servicii.

Pentru a organiza și gestiona campanii promoționale și analize, putem distribui datele tale cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare.

Pentru comunicările de marketing direct putem transmite date cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing care realizează comunicare în numele nostru.

Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete despre gradul de satisfacție, feedback de la clienți, putem distribui datele cu caracter personal către furnizorii de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind clienții.

Transferul de date cu caracter personal în alte țări

Conform contextului descris mai sus, datele tale pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană  (UE) sau Spațiul Economic European (SEE). Orice transfer realizat către un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale GDPR.

Unele dintre datele cu caracter personal enumerate în aceasta politica de confidențialitate sunt transferate către state care nu asigura o protecție adecvata prelucrării datelor cu caracter personal, și anume, China și Statele Unite ale Americii. Aici fiind incluse datele asupra cărora deține controlul Google, în cadrul serviciilor sale Google Analytics.

Unele date sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvată a prelucrării datelor (Statele Unite ale Americii). Aceste date sunt cele asupra cărora deține controlul Google, sau Facebook.

 

Cât timp stocăm datele tale cu caracter personal?

Vom stoca datele atâta timp cât este necesar pentru a ne atinge scopurile de prelucrare expuse mai sus, respectând cerințele legale în vigoare.

Dacă nu mai avem nevoie de datele tale cu caracter personal, acestea vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica – arhivare, anonimizare sau distrugere.

 

Prelucrarea datelor copiilor sub 16 ani

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani împliniți. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta de îndată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta legală pentru a putea declanșa raporturi comerciale.

 

Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Nu există nici o obligație legală în baza căreia am putea pretinde să ne oferi datele tale personale. Dacă refuzi să ne comunici datele nu se întâmplă nimic. Dacă dorești să beneficiezi de serviciile noastre, comunicarea datelor este inevitabilă.

 

 

Drepturile persoanelor vizate

În contextul prelucrării datelor tale cu caracter personal, ai următoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: ai dreptul de a obține confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
  2. Dreptul de a solicită rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: ai posibilitatea de a solicită, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor tale cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (îi) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoană vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoană vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continuă prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
  3. Dreptul de a solicită restricționarea prelucrării: ai dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideri că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (îi) prelucrarea este ilegală, însă tu nu dorești că să îți ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele tale cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă tu mai ai nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanța sau (iv) te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
  4. Dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
  5. Dreptul de a-ți opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care te afli, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a va opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
  6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoană vizată sau o afectează pe această în mod similar într-o manieră semnificativă;
  7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ai furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transferă respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la baza consimțământul tău sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
  8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a va adresa instanțelor de judecată competențe.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, te încurajăm să utilizați formularele disponibile la

http://www.dataprotection.ro/?page=Modele_de_plângere pe site-ul de internet al ANSPDCP sau să te adresezi către o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, în cazul în care doriți să îți retragi consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

 

Modificări la politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate poate suferi modificări din când în când și poate fi actualizată de către Wonderwall, după cum va fi necesar, respectând legislația în vigoare. Societatea te va notifica cu privire la orice modificări substanțiale ale acestei politici de confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către tine.

Contact

Poți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document la responsabilul de protecția datelor cu caracter personal care poate fi contactat la următoarea adresă de email: administratie@evo-prime.ro